Stichting “ Sint voor ieder Kind” is een maatschappelijke, subsidievrije organisatie die het belangrijk vindt om open te zijn over haar handelen en integer om te gaan met haar positie.

Privacy gezinnen

De privacy van kinderen heeft voor ons de hoogste prioriteit. Wij geven geen openheid in gegevens van kinderen die in aanmerking komen voor onze hulp. De enige persoon die volledige openheid heeft in informatie over onze kinderen is de voorzitster. Zij heeft bij de oprichting van de Stichting bij de gemeente plechtig gezworen om de verstrekte gegevens geheim te houden. Als Stichting trekken wij ons dit aan en om deze reden kunnen wij geen volledige openheid geven over onze doelgroep.

Maatschappelijke positie

In het maatschappelijke debat is de positie van goede doelen in de samenleving regelmatig onderwerp van discussie. Als Stichting doen wij er alles aan om zo open en integer mogelijk te handelen. In beginsel is al ons handelen ondergeschikt aan het doel, namelijk het verzorgen van een Pakjesavond voor kinderen waarvan de ouders een “smalle beurs” hebben. Om dit doel te bereiken houden we de overhead kosten zo minimaal mogelijk en werken we volledig met vrijwilligers. Tevens houdt de voorzitster intensief contact met de gemeente om onze hulp te optimaliseren, zo is de voorzitster op de hoogte van eventuele problemen of beperkingen bij de kinderen en kent zij de gezinssituatie.